Afhaalverhalen

Firma Draaijer & DeVries

Speellocaties & data

Afhaalverhalen reist langs 5 plekken in Fryslân. Op elke locatie starten we bij het plaatselijke Chinees-Indische restaurant. Vanaf daar beginnen we aan onze kleine wereldreis en wandelen we gezamenlijk naar de dinerlocatie. 

Gorredijk 
- 25 april 18.00u
- 26 april 18.00u UITVERKOCHT
startlocatie: Pom Lai, kerkewal 6, Gorredijk
eindlocatie: Skâns, Loaijersstrjitte 2, 8401 DV Gorredijk

Opeinde
- 10 mei 18.00u UITVERKOCHT
- 11 mei 13.00u
- 11 mei 18.00u
startlocatie: Golden Wokpaleis Opeinde, Kommisjewei 123, Opeinde
eindlocatie: Dorpshuis de Wringe Middelbuorren 1, 9218 PP Opeinde

Beetsterzwaag
- 17 mei 18.00u - UITVERKOCHT
- 18 mei 13.00u
- 18 mei 18.00u - UITVERKOCHT
startlocatie:​ Kota Radja, hoofdstraat 39, Beetsterzwaag
eindlocatie: De Buorskip Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag

Workum
- 24 mei 18.00u UITVERKOCHT
- 25 mei 18.00u UITVERKOCHT
startlocatie: Kota Radja, Noard 151, Workum
eindlocatie: Kultuerhús Klameare, Merk 1 (ingang Begine), 8711 CL Workum
 
Kollum
-30 mei 18.00
-31 mei 18.00 UITVERKOCHT
startlocatie: Golden River, Kerkstraat 1-3, Kollum
eindlocatie: Pro rege oostenbrugstraat 3, Kollum
 

Met dank aan

Chinees Indische Restaurants: Pom Lai Gorredijk, Golden Wokpaleis Opeinde, Kota Radja Beetsterzwaag, Kota Radja Workum
Speellocaties: De Skâns Gorredijk, De Wringe Opeinde, De Buorskip Beetsterzwaag, Kultuerhus Klameare Workum
Geinterviewden: Anton, Franco, Marcin, Ola, Faris, Luuk, Dino, Fitzum en Michael. 
Ondersteuning van:  Tryater, Onze familie in Leeuwarden (Stjoer), Solidair Fryslan, Brigit Janssen, Tante Joke, Jan Willlen Verhoeven, Stifting Freonen Tsjerke Himpens-Tearns, Nynke van der Veen (visagie), Wybo Smids, Akke, Mieke den Braber, Trieneke Verbeek, Grietje Deinum, Familie Bosma, Familie Bosman, Familie de Vries, Tim, Suus, Pyramide Gorredijk, Nazareth Drachten, Mr. Döner Beetsterzwaag, Boalster Merke Bolsward. 
 

 

Mede mogelijk gemaakt door

Provinsje Fryslân, Vriendenloterij Fonds, VSB Fonds, Cultuurfonds Fryslân, Gemeente Noard-east Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Bas Backer, het Nieuwe Stadsweeshuis, Stichting Cultuur FB Oranjewoud , P.W. Janssen Friesche Stichting, Gravin van Bylandt Stichting. 


Firma Draaijer & DeVries